top of page
God's Warriors Series Logo

Välkommen till En dag av böne!!!

En bönedag är resultatet av att Herren trycker på våra hjärtan för att hjälpa människor att få en sann relation med vår himmelske Fader och vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Inte bara veta om Honom, utan faktiskt känna Honom för vem han verkligen är. Engagera sig i relation med Kristus genom bön, tro och hans ord.

Av kärlek, tro och lydnad mot Herren och den Helige Andes ledning; denna tjänst kommer att fokusera på... Lärjungaskap. Även känd som att bygga upp Kristi efterföljare. Vi menar inte lärjungaskap för någon eller något annat än Herren Jesus Kristus. Inte en person, inte en byggnad eller något annat... Bara lärjungaskap till Jesus; och nå Fadern genom honom med den Helige Andes vägledning.  

Pastor John & Kimmesha Lussier

EN DAG
AV
BÖN

Engagera sig i en relation med Kristus genom bön, tro och
Hans Ord

Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig."

Johannes 14:6 (NASB)

About

The Lord's House Podcast Network